Gammel Ålbo Stenrev

312031 – Læs mere nedenfor

Lillebælt er et af Danmarks mest spændende farvande, hvor salt vand fra Nordsøen møder det ferske vand fra Østersøen.

Dybder ned til 84 m og kraftig strøm skaber muligheder for en af verdens tætteste hvalbestande primært marsvin, men desværre viser de seneste år en voldsom tilbagegang for den lille hval. Det samme er tilfældet for en række bundfisk som torsk, skrubber og rødspætter. Så for at give naturen en hånd ønsker kommuner, Naturpark Lillebælt og frivillige organisationer at etablere stenrev i området, og Kystdirektoratet har givet tilladelse til udlægning af et rev på 1533m2 ud for Gl. Ålbo Camping.

Der mangler desværre penge til etableringen, og derfor er der behov for at få hjælp til at få stenene indkøbt og lagt ud på 6-15 m dybde.

Giv en hånd til bundfiskene, marsvinene og de besøgende dykkere, som alle kan få glæde af mere liv i Lillebælt.

People United for Nature vil støtte Gl. Ålbo Stenrev med kr. 100.000