Køge Bugt Stenrev

802648 – læs mere nedenfor

People United for Nature vil støtte Køge Bugt Stenrev med kr. 50.000 som skal gå til etablering af muslingebanker til et Biogent Rev (stenrev kombineret med muslingebanker).
Donationen vil hjælpe til at booste biodiversiteten i havet og hermed være med til, at vi kommer nærmere FNs Verdensmål nr. 14 Livet i havet.

Hvorfor genetablering af stenrev?

De naturlige danske stenrev blev i sin tid skabt af sten, der blev bragt hertil med isen under den seneste istid. Årtiers stenfiskeri efter store sten i de danske farvande har resulteret i, at store områder af naturligt forekommende stenrev på lavt vand i de kystnære områder er blevet ødelagt, og er forsvundet gennem tiden.

Selvom mange af de oprindelige stenrev ikke findes længere, er det muligt at føre sten tilbage i havet, og derved genopbygge revtyper svarende til de naturlige rev, som med tiden vil rumme en stor diversitet af liv.