Growing Trees Network

Growing Trees Network blev skabt af Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen.

I 2012 fik Lars en vision om, at han ville være med til at plante 1 mio. træer på max 3 år og beskytte vores rene drikkevand! Den tanke kom han til at sige højt og siden har de samarbejdet for at få det til at ske. Nye Folkeskove er ikke bare godt for klimaet. Plantet over grundvandsmagasiner er de med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv. Værdierne bag koncept Folkeskov er, at alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse. Det handler om, at vi sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.

Hvad er en klimaskov?
Klimaskov er en skov, hvor der er fokus på plantning af træarter der binder ekstra meget CO2 og som i gennemsnit binder minimum 1.500 tons CO2/ha over 100 år. Til sammenligning binder en traditionel dansk løvskov ca. 1.200 tons CO2/ha over samme periode. Ligger jorden over grundvandsmagasiner vil skoven, bæredygtigt drevet, være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Derudover løfter klimaskoven biodiversiteten samt skaber nye levesteder til dyr.
People United for Natures værdier står stærk sammen med Growing Trees Network. Vi er stolte af, at ha’ dem som sparringspartnere samtidig med, at de kan levere skovrejsningsprojekter i hele Danmark, som vi kan støtte.
Oversigt over igangværende og færdig plantede skovrejsnings projekter, som Growing Trees Network har iværksat.