Jens Peder Jeppesen

Jens Peder Jeppesen er akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet, Biologisk Institut på Københavns Universitet hvor hans fokusområder er formidling, undervisning og forskning af havet med fokus på Øresund og de indre danske havområder.

Jens har erfaring i vurdering af menneskets påvirkninger i havet, f.eks. fra fiskeri, infrastrukturprojekter, udledninger af forurenende stoffer m.m. og har en stor interesse i fisks habitater og disses migrationer over året samt hvordan ydre faktorer kan ændre disse.

Jens har evnen til på en præcis, men også levende og engagerende måde, at formidle sin egen og forskeres viden videre til den brede befolkning. Udover formidlingen, fungerer Jens også som rådgiver i både offentlig og privat regi i spørgsmål som vedrører havmiljø såsom genskabelse af levesteder, ophjælpning af fiskebestandene altså tiltag som kan øge de marine økosystemers robusthed overfor havets fremtidige udfordringer. 

Jens er uddannet cand. scient. fra Københavns Universitet i marin økotoksikologi med fokus på olieforurenings påvirkning af marine fiskelarver. Har i mange år under biologistudiet arbejdet med marine undersøgelser i Grønland. 

Motivation for at deltage i Det Grønne Ekspertpanel

Jeg har igennem mit liv set mange steder i havet udvikle sig fra frodige økosystemer til livsfattige og ødelagte ørkner grundet menneskelig grådighed og manglende bevidsthed om havets status og betydning for vores liv på jorden.

Ved at være med i People United for Nature kan jeg bidrage til en bedre fremtid for havet og målet er at kommende generationer får adgang til et frodigere hav end hvad jeg modtog.

Jeg glæder mig til at komme i gang med dette arbejde, ved min deltagelse i Det Grønne Ekspertpanel.