Louise Imer Nabe-Nielsen

Louise Imer Nabe-Nielsen, biolog og specialkonsulent inden for naturforvaltning, vegetationsøkologi og biodiversitet på land.

Louise Imer Nabe-Nielsen er uddannet biolog på Aarhus Universitet med speciale i økosystemer og samspil mellem planter og dyr. I løbet af sin professionelle karriere har Louise arbejdet med naturforvaltning og bevaring af biodiversitet både nationalt og internationalt gennem ansættelser i amter, Miljøministeriet, konsulentvirksomheder, naturfond og universiteter.

Hendes arbejdsopgaver i de forskellige ansættelser har spændt vidt, lige fra overvågning af naturområder til udarbejdelse af forvaltningsplaner, naturgenopretning, arealopkøb til naturbeskyttelse og interessentinddragelse. Desuden har hun arbejdet med administration af naturlovgivning, forvaltning af internationale naturbeskyttelsesområder og biodiversitetskonventionen.

Motivation for at deltage i Det Grønne Ekspertpanel

Jeg drømmer om, at mine efterkommere får de samme muligheder for at opleve den enestående og rige diversitet, som naturen byder på. Desværre er vores natur i dag under pres og biodiversiteten fortsætter sin nedadgående spiral – selvom verdenssamfundet havde en aftale om at stoppe tilbagegangen inden 2010. Den politiske vilje har desværre været utilstrækkelig til at bremse tabet af biodiversitet, men jeg er overbevist om, at denne styrke findes hos folket. Derfor er det en fantastisk udvikling, at almindelige borgere nu får muligheden for at gøre en betydelig forskel for naturen gennem People United for Nature. Jeg ser frem til at bidrage til dette formål ved at deltage aktivt i Det Grønne Panel.