Mads Christoffersen

Mads Christoffersen er seniorkonsulent i Tænketanken Hav, hvor hans fokusområder inkluderer naturbeskyttelse og naturgenopretning af havområder samt fiskeri.

Mads har erfaring med rådgivning og vurderinger af påvirkninger på havet, bl.a. infrastrukturprojekter på havet, fra hans tid i den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI. Før dette, har han i en årrække arbejdet på DTU Aqua, hvor forskningsområderne var kystnære fiskehabitater, migration af fisk, påvirkninger af marine økosystemer og naturgenopretning af kysthabitater.

Mads har stor erfaring med at formidle specialistviden inden for både traditionelle medier, oplæg, web, video og sociale medier til den brede befolkning og på et højt akademisk og videnskabeligt niveau. Han har mange års erfaring med feltarbejde i kystzonen og er uddannet professionel videnskabelig dykker fra Søværnet.

Mads er uddannet cand.scient. fra Københavns Universitet i akvatisk biologi, og vejleder studerende i marin biologi.

Motivation for at deltage i Det Grønne Ekspertpanel

I Danmark har vi en helt unik kyst- og havnatur, som danskerne desværre bliver mere og mere distanceret fra. Dette gør også, at der ikke er en folkelig bevidsthed om, hvor skidt det står til under overfladen i det danske hav.

Motivationen for at deltage i People United for Nature er at bidrage til at gøre opmærksom på denne fantastiske og unikke natur – men samtidig også gøre opmærksom på, at vi alle sammen har et ansvar for at passe på og forbedre den natur, vi har – også når det gælder havet. Hvis vi ikke gør det, så vil de kommende generationer arve en meget fattigere havnatur.

Jeg ser frem til at kunne bidrage til dette, ved min deltagelse i Det Grønne Ekspertpanel.