Martin Sandager

Martin Sandager er naturformidler, arealforvalter, naturpolitisk-frihedskæmper og pædagogisk formidler af biodiversitet

Naturformidler Martin Sandager er grundlægger, ejer og forvalter af “Kragelund – en lysåben mose”. Her praktiseres arealforvaltning med fokus på biodiversitet og intet andet.

Vi har tilført arealet fem forskellige arter af store græssende dyr 🐂🐴🐃🐗🐐 etableret nogle mindre vådområder og ellers sluppet kontrollen. Det er en befrielse. Naturlige processor og dynamikker får lov at udspille sig uden menneskelig indblanding.

Vi arbejder for naturlig hydrologi, ådselsøkologi og sund lort som kan omsættes til glæde og gavn i naturens kredsløb. Vi tror på at dyr skal være “habitat-wise” og arbejder med reproducerede dyr med intakte flok-strukturer med masser af interaktion og dynamik.

Mange bække små gør en stor å – lad os sammen skabe en “Riverlution” og give naturen mere plads til at være vild natur, som kan revitaliserer sig selv og berige, berøre og bevæge os alle.

For en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur modtog Martin Sandager i 2021 “15. Juni Fondens Naturpris” på 200.000 kr.

Læs mere om Martin på hjemmesiden www.kragelundmose