Red orangutangen

802648

Filmen herover giver et indblik i situationen i og omkring tørvemoseskoven i Mawas og de forskellige indsatsområder, der skal arbejdes med for at redde orangutangens habitat.

Der var ét…der var to…der var træer!

Engang havde orangutangen masser af træer. Men regnskovene forsvinder med alarmerende hast. Det truer orangutangen. Det truer klimaet globalt. Og det truer biodiversiteten og befolkningen lokalt. Sammen kan vi vende den udvikling.

Rydningen af regnskoven er den største trussel mod orangutangens overlevelse. Alene de seneste fire årtier er omkring 80 % af orangutangens levesteder forsvundet. Red orangutangerne arbejder på at genetablere tørvemoseskovene på Borneo, som er orangutangens foretrukne levested. De har allerede genplantet 200 hektar med nye træer, og målet er 1.000 hektar.

Genetableringen af regnskoven er afgørende for orangutangens overlevelse. Derfor samarbejder Red orangutangerne med en række partnere om genplantningen af træer på Borneo. Et, to og mange flere skal blive til ny regnskov.I Kalimantan, den indonesiske del af Borneo, ligger Mawas. Det er et område på størrelse med Fyn med kulstofrig, tropisk tørvemoseskov. Området er hjem for flere end 2.500 vildtlevende orangutanger – det er en af verdens største bestande. Men mere end 30 % af skoven i Mawas er ødelagt. Derfor genplanter de frodig regnskov i området i samarbejde med lokale partnere og lokalbefolkningen.

People United for Nature vælger at støtte dette projekt på grund af nedenstående 2 punkter – vi vil støtte med 75.000 kr. – du kan med din støtte være med til at genskabe regnskoven .

  • Beskytte mere end 2.500 vildtlevende orangutanger ved at sikre deres levesteder på lang sigt.
  • Reducere udledningen af CO2 til glæde for klimaet globalt – blandt andet ved at blokere menneskeskabte kanaler, så vandstanden øges i tørvemoseskoven og dermed nedsætte risikoen for skovbrande.

Sammen kan vi gøre en forskel for orangutangen på Borneo vi støtter projektet via “Red orangutangen”