Sara Egemose

Sara Egemose, Lektor i ferskvandsøkologi, klimatilpasning og naturbaserede løsninger ved Syddansk Universitet.

Sara Egemose er Lektor i ferskvandsøkologi, klimatilpasning og naturbaserede løsninger ved Syddansk Universitet.

Omdrejningspunktet for Saras forskning er effekter af menneskelige påvirkninger fra by og land samt klimaændringer på vores ferskvandsområder, såsom søer, vandløb og vådområder, samt ikke mindst forskning i bl.a. naturbaserede metoder som kan forbedre miljøtilstanden og biodiversiteten i de ferske områder.

Sara er uddannet biolog og har igennem årene deltaget i en lang række forskningsprojekter – meget ofte tværdisciplinære og ofte i samarbejde med borgere og interessenter. Derudover underviser og vejleder Sara studerende på Syddansk Universitet i klimatilpasning og ferskvandsøkologi.

Motivation for at deltage i Det Grønne Ekspertpanel

Vi har alle mulighed for at bidrage til at forbedre og beskytte vores natur og miljø. Indenfor mit forskningsområde, nemlig de ferske vande, kan det f.eks. være genskabelse af våde enge, restaurering af søer eller genslyngning af vandløb. Det er vigtigt for mig, at vi alle føler et ejerskab og interesse for at skabe mere og bedre natur ikke kun i Danmark, men også globalt. Derfor har jeg sagt ja til at sidde i Det Grønne Ekspertpanel hos People United for Nature.