Hvad kan People United for Nature?

Vi samler kulturen, og samtidig skaber vi, i fællesskab, en bedre verden for naturen og dyrelivet, det giver håb til ungdommen og kommende generationer.

Med få midler kan du, sammen med kulturen, gøre en forskel til gavn for verdens truede dyrearter, naturområder og biodiversitet, så vi kan være med til at opnå 3 af FN’s verdensmål inden udgangen af 2030.

Her går kulturen forrest!

I hjertet af vores fælles fremtid mener vi, at der ligger en dyb forbindelse mellem kulturen og bevarelsen af vores planets naturområder og biodiversitet. Vi introducerer en visionær tilgang, med kulturelle institutioner som bærende kraft. Kulturen og deres gæster kan nu i fællesskab aktivt bidrage økonomisk til en bæredygtig fremtid. Se os blandt andet ved Kolding Egnsteater, YourTicket og MOONJAM.

Hvad gør People United for Nature?

Gennem et innovativt samarbejde tilbyder vi en mulighed for at lade kulturelle oplevelser medvirke til en kraftfuld indsats for miljøet. Vores mål er at skabe et nyt fællesskab, hvor kulturens indflydelse bliver et redskab til at inspirere håb og handling for de kommende generationer. De indsamlede midler, går til støtte af stærke grønne projekter, initiativer og løsninger, der fremmer en rig og mangfoldig natur, som hjælper vores fælles klode mod en mere bæredygtig og naturrig fremtid.

Hvad er jeg med til at støtte?

Ved at integrere enkle, men effektive værktøjer gives kulturens gæster nu mulighed for at donere et beskedent beløb, så vi i fællesskab kan mobilisere økonomiske ressourcer til gavn for naturbeskyttelse og biodiversitetsprojekter. Vi har løbende nye projekter på vores hjemmeside, som du er med til at støtte via dit bidrag. Projekterne er alle godkendt af vores stærke Grønne Ekspert Panel. Eksperterne har alle valgt at give deres tid og kompetencer til at gennemgå de helt rigtige projekter, der gavner biodiversiteten mest muligt. Alle i panelet er med til at skabe People United for Nature.

De udvalgte projekter kan være med til, at vi når nedenstående verdensmål.

Du kan støtte når du handler online eller direkte via MobilePay enten overordnet til projekterne eller via et direkte nummer til hvert enkelt projekt. Vil du læse mere om de enkelte projekter og se MobilePay nummeret – tryk på knappen nedenfor.

Støt via MobilePay

Det nye fællesskab – skaber et grønnere Danmark

MobilePay Projekt
665911 Samlet pulje til støtte
293145 Alle beløb går til Arútam
802648 Alle beløb går til Køge Bugt Stenrev
135823 Alle beløb går til Voer Å’s udløb
743506 Himmelev Folkeskov
312031 Gl. Ålbo Stenrev